Freedom Farms SA

Freedom Farms SA

Wejdź do dynamicznie rozwijającej się branży konopnej wraz z zespołem ekspertów specjalizujących się w produkcji suszu konopnego.

Freedom Farms
z 4 437 500 zł
i
W związku z problemami technicznymi związanymi z przyjmowaniem płatności w pierwszych minutach emisji dn. 01.07 na pasku płatności pojawiła się kwota, która nie odzwierciedlała faktycznie opłaconych akcji, ale także nieopłacone. Transakcje zostały wycofane, stąd niższa kwota na liczniku emisji. Za błąd serdecznie przepraszamy!

z 4 437 500 zł
i
W związku z problemami technicznymi związanymi z przyjmowaniem płatności w pierwszych minutach emisji dn. 01.07 na pasku płatności pojawiła się kwota, która nie odzwierciedlała faktycznie opłaconych akcji, ale także nieopłacone. Transakcje zostały wycofane, stąd niższa kwota na liczniku emisji. Za błąd serdecznie przepraszamy!
 
Inwestorzy
35,50 zł
Cena Akcji
125 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

O nas

Freedom Farms SA to polski producent wysokiej jakości kwiatów konopnych. Nasze produkty wyróżniają się wysokimi zawartościami kannabinoidów, takich jak CBD i CBG. W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment produktów, które przypadną do gustu najbardziej wymagającym klientom. Mowa tu zarówno o gęstym, wyjątkowo aromatycznym i pozbawionym nasion suszu, idealnym do stosowania głównie do waporyzacji, jak i ekstraktach różnego typu.

Wartość Tony Freedom FarmsWartość tony Freedom Farms
Do naszych upraw podchodzimy dwutorowo. Z jednej strony realizujemy je w kontrolowanych warunkach, które gwarantują szklarnie oraz hale wyposażone w zaawansowane systemy sterujące oświetleniem oraz klimatem. Z drugiej nasze zbiory pochodzą także z upraw na polach.

Freedom Farms Pole
Nie jesteśmy grupą przypadkowych teoretyków, a ekspertami w swoim fachu. Wiemy, jak wyprodukować kwiaty konopne najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Nasze produkty wyróżnia nie tylko przystępna cena, ale też bogaty w kannabinoidy i terpeny skład. Owocem naszej pracy jest susz II generacji, którego jakość jest wynikiem nowoczesnego podejścia do uprawy, a nie użycia niebezpiecznych regulatorów wzrostu (PGR) czy też stosowania szkodliwych rozpuszczalników w celu standaryzacji poziomu THC.

Uprawy indoor
Na czele naszego zespołu stoi nie tylko prawdziwy pasjonat, ale przede wszystkim doświadczony plantator i aktywista konopny – Przemysław Zawadzki. Ostatnie dwa lata poświęcił na prace badawczo-rozwojowe, których celem była selekcja roślin o pożądanych przez nas cechach, stworzenie najlepszych metod agrotechnicznych oraz dobór najbardziej efektywnych metod zbierania i przetwarzania kwiatów.

Freedom Farms Emisja Akcji

Freedom Farms

Cele emisji

Celem emisji naszych akcji jest pozyskanie niezbędnego kapitału na rozwój podstawowej działalności operacyjnej. Środki z emisji przeznaczymy przede wszystkim na nabycie maszyn, narzędzi i wyposażenia rolniczego, wyposażenie showroomów oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Cele emisji w liczbach

CeleCele Emisji Freedom Farms

Rozbudowa projektów uprawowych:  2 000 000 ZŁ
Planujemy inwestować w nowoczesne tunele uprawowe wyposażone w systemy zaciemniania i kontroli klimatu. Ponadto chcemy doinwestować uprawy polowe w tym także zakupić sprzęt do suszenia i trymowanie kwiatów.

Rozwój sprzedaży detalicznej: 837 500 ZŁ
Zamierzamy  uruchomić pierwszy sklep stacjonarny połączony z mini plantacją oraz przygotować ofertę franczyzową. Dodatkowo chcemy sfinalizować kwestie związane z przeniesieniem i rozbudową sklepu internetoweg

Zatrudnienie nowych pracowników: 500 000 ZŁ
Naszym celem jest przede wszystkim rozbudowa działu handlowego i zatrudnienie nowych pracowników.

Koszty Operacyjne: 500 000 ZŁ
Koszty dotyczące prowadzenia działalności i realizacji crowdinvestingu.

Działania Marketingowe: 200 000 ZŁ
Wydatki związane z działaniami marketingowymi, w tym udział w targach branżowych organizowanych w Europie.

Przygotowania do debiutu na giełdzie NewConnect: 200 000 ZŁ
Koszty związane z procedurą poprzedzającą  debiut na NewConnect.

Prace badawczo-rozwojowe: 200 000 ZŁ
Wydatki związane z badaniami w celu dalszego rozwijania metod produkcji i przetwórstwa kwiatów konopnych.

Zespół

Marka Freedom Farms powstała na bazie pasji i wiedzy założycieli projektu – Magdy Krysy i Przemysława Zawadzkiego – a także lat ich doświadczenia w roli growerów. Początkowo była to działalność rolnicza, następnie firma prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale razem z pierwszymi sukcesami tego wyjątkowego przedsięwzięcia przyszedł czas na jego prężny rozwój. Tak doszło w 2019 roku do połączenia sił doświadczonych plantatorów aby wypracować najefektywniejsze metody uprawy konopi w celu pozyskania wysokiej jakości kwiatów. Następnym krokiem było zawiązanie w marcu bieżącego roku przez zespół ekspertów Spółki Akcyjnej, która działać będzie pod szyldem Freedom Farms.  Dziś, po ponad 2 latach inwestycji w badania realizowane w szklarniach, halach i na polach nie szukamy inwestorów aby wyznaczać nowe drogi. To czas, aby wsiąść na pokład i wspólnie podróżować wyznaczoną drogą do celu. 

 • Przemysław Zawadzki

  Przemysław Zawadzki

  Prezes zarządu spółki Freedom Farms S.A.

  Przedsiębiorca, plantator i aktywista konopny, który ostatnie 12 lat poświęcił na dogłębne poznanie tej rośliny. Współtwórca marki Freedom Farms, były prezes Cannabis Light oraz inicjator wielu konopnych przedsięwzięć, zarówno biznesowych, jak i społeczno-politycznych. Autor książki „Uprawa Konopi Outdoor w pigułce” i Master Grower, który realizował projekty w wielu państwach europejskich
 • Magda Krysa

  Magda Krysa

  Dyrektor ds. handlu

  Od samego początku współtworzy markę Freedom Farms. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w uprawie konopi, co w połączeniu z wiedzą zdobytą w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach pozwala jej szerzej spojrzeć na branżę konopną i możliwości jakie oferuje ona zarówno spółce, jak i całemu społeczeństwu.
 • Artur Zuchowicz

  Artur Zuchowicz

  Specjalista ds. upraw konopi / Master Grower

  Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji kontrolowanych upraw zarówno na polach, jak i w doświetlanych szklarniach oraz halach. Ostatnie 2 lata, przy współpracy z Freedom Farms, realizował wielkopowierzchniowe projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wypracowanie efektywnych metod produkcji wysokiej jakości suszu konopnego.

Historia Freedom Farms

Rok 2018

Testowe uprawy konopi włóknistych pod sztucznym oświetleniem w celu pozyskania niezapylonych kwiatów (tzw. suszu CBD)

Marzec 2019

Uruchomienie sklepu internetowego pod szyldem Freedom Farms

Kwiecień 2019

Połączenie siły doświadczonych  plantatorów aby wypracować najefektywniejsze metody uprawy konopi w celu pozyskania wysokiej jakości suszu

Maj-Grudzień 2019

Realizacja wspólnych eksperymentalnych upraw w szklarni

Rok 2020

Nawiązanie współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym

Rok 2020

Kolejne uprawy w szklarni o powierzchni 1 ha, na 2 ha pola i w 50 m2 hali

Rok 2020

Zakończenie eksperymentalnych upraw z sukcesem. Udało się wyselekcjonować odmiany o pożądanych cechach, wypracować najlepsze rozwiązania agrotechniczne oraz wdrożyć najbardziej efektywne metody zbioru i przetwarzania kwiatów konopnych

Marzec 2021

Zawiązanie Spółki Akcyjnej pod szyldem Freedom Farms

Kwiecień 2021

Ruszają uprawy produkcyjne

Zdarzenia poprzedzające zawiązanie Spółki dotyczą członków jej zespołu i akcjonariuszy

Założenia biznesowe

Uprawy Freedom Farms

W 2021 roku planujemy prowadzić uprawy polowe na łącznej powierzchni 10,5ha, szklarniowe na 1 ha, tunelowe na powierzchni 1600m2  oraz indoor na powierzchni 100 m2. W kolejnych latach będziemy zwiększać powierzchnię upraw tak, by w 2023 roku obejmowały ponad 20ha w warunkach polowych, 1ha w warunkach szklarniowych i 3000 m2 w zaawansowanych tunelach.

tabela uprawy

Nasze założenia dotyczące możliwych do uzyskania plonów opieramy o wyniki z upraw testowych, przy czym nie jest to maksymalny poziom zbiorów. Możliwe do uzyskania ceny sprzedaży oszacowaliśmy na podstawie analiz rynku europejskiego przy ostrożnościowym zastosowaniu dodatkowej korekty. Zakładamy, że wartość pozyskanych z upraw suszu i olejku w 2021 roku wyniesie 9 mln zł, przy corocznym wzroście w efekcie zwiększania skali działalności.

Zapoczątkowanie upraw planujemy na II kwartał 2021 roku. Dodatkowo przyjmujemy, że zbiory przeprowadzane raz w roku z upraw polowych i szklarniowych będą miały miejsce w IV kwartale 2021 roku, a uprawy tunelowe pozwolą na dwukrotny zbiór w kwartałach III i IV 2021 roku. W kolejnych latach zakładamy jednokrotny w skali roku zbiór z upraw polowych, dwukrotny w skali roku zbiór z upraw szklarniowych oraz trzykrotny w skali roku zbiór z upraw tunelowych .

Przyjmujemy, że pierwsza sprzedaż własnych produktów nastąpi na przełomie lat 2021/2022, przy czym pozostała część naszych plonów zasili magazyn na potrzeby kolejnego roku. Zakładamy, że od III kwartału 2021 roku będziemy osiągać przychody z tytułu sprzedaży towarów obracanych w kanale detalicznym.

Szacujemy, że największym kosztem w 2021 roku będą nakłady poniesione na uruchomienie działalności, związane z zakupem tuneli, maszyn czy narzędzi rolniczych. Dodatkowo istotnymi pozycjami w kosztorysie będą koszty bezpośrednie upraw, wynagrodzenia oraz zakupy towarów.

Prognoza wyników

 

(Model finansowania oparliśmy o nasze założenia biznesowe.*) 30.06.2021 – Data zmiany w tabeli  „Model finansowy – prognoza 2021 – 2023”

*Żródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych. Emitent zwraca uwagę na krótki okres działalności Emitenta i brak danych porównawczych, które pozwalałyby zweryfikować dynamikę zmian i prognozowane dane

Zgodnie z przyjętymi założeniami do modelu finansowego szacujemy w pierwszym roku działalności (w praktyce ok 6 miesięcy) przychodów na poziomie 1 130 000 PLN, wynikających ze sprzedaży towarów oraz w nieznacznym stopniu własnych produktów. Zakładamy – z uwagi na konieczne do poniesienia koszty uruchomienia działalności – że wynik na poziomie zarówno operacyjnym, jak i netto przyjmie wartość ujemną.

Szacujemy, że zbiory w pełnej ilości będą możliwe do osiągnięcia po raz pierwszy w 2022 rok, a uzyskane wówczas plony zasilą zapasy magazynowe na kolejne 12 miesięcy. Zgodnie z naszymi założeniami dane z kolejnych lat będą stanowić bardziej reprezentatywny obraz wyników możliwych do wygenerowania w trakcie typowej zakładanej działalności. Szacujemy, że wynik operacyjny od 2022 roku będzie dodatni i wyniesie 2 mln zł, a 8 mln zł w 2023 roku. Zgodnie z przewidywaniami wynik netto wygenerowany zostanie na poziomie 1,7 mln zł w 2022 roku oraz 6,5 mln zł w 2023 roku. Będzie się to wiązało z rozpoczęciem sprzedaży własnych wyrobów oraz poszerzaniem skali naszej działalności.

Nasze plany

Nasze plany na kolejne lata zakładają prężny rozwój w wielu obszarach działalności. Chcemy stale dążyć do jeszcze lepszych wyników, zarówno jeśli chodzi o jakość naszych produktów, jak i ich ilość.
W tym roku chcemy skupić się na rozwoju detalicznej sieci sprzedaży oraz skalowaniu naszych upraw. W ostatnim kwartale zakładamy pojawienie się naszych pierwszych gotowych do hurtowej sprzedaży produktów. Szacujemy, że hurtowa wartość plonu uzyskanego w 2021 roku wyniesie 9 mln złotych.

Przewidujemy produkcję co najmniej:

 • 3000 kg wysokiej jakości, pozbawionego nasion i liści suszu konopnego
 • 500 kg suszu z upraw pod osłonami,
 • 100 kg suszu z upraw wewnętrznych,
 • 700 litrów olejku CBD 5%.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw dla naszych stałych kontrahentów planujemy każdy rok otwierać z pełnym magazynem plonów pochodzących z poprzedniego roku.

 

Ponadto w kolejnych latach planujemy:

 • dynamiczny rozwój i ekspansję międzynarodową poprzez skalowanie upraw realizowanych zarówno na polach, jak i w doświetlanych szklarniach oraz halach;
 • systematyczne podnoszenie standardów produkcyjnych i gotowość do wejścia na regulowany rynek medycznej marihuany;
 • prace badawczo-rozwojowe przy współpracy z jednostkami naukowymi również w zakresie upraw konopi bogatych w THC (tzw. marihuany) w celu selekcji roślin o największym potencjale medycznym, w zakresie dozwolonym przepisami;
 • podjęcie się w ciągu 2 lat realizacji upraw medycznej marihuany w Polsce, jeśli będzie dozwolona prawem;
 • budowę sieci showroomów, które będą połączeniem klasycznego sklepu oferującego nasze produkty z pokazową uprawą konopi;
 • w ciągu 2 lat spółka rozważy dalsze kroki mające na celu zwiększenie potencjalnych źródeł finansowania, w tym poprzez debiut jej akcji na rynku zorganizowanym (NewConnect)

 

Zakładamy, że produkcja suszu konopnego w coraz większej skali zapewni stabilność finansową spółki, ale równocześnie uznaliśmy, że kluczowe dla jej dobrego funkcjonowania są również inwestycje w ciągły rozwój i gotowość na zmiany. Jesteśmy świadomi, że tempo wzrostu branży jest szalone, ale konieczne są także zmiany legislacyjne, które będą otwierać nowe drzwi. Chcemy być w 100% przygotowani na przekroczenie ich progu jako jedni z pierwszych.

Sprzedaż tzw. medycznej marihuany  w polskich aptekach została dopuszczona w 2017 roku, ale surowiec musi być importowany z innych państw, przez co ostateczna cena jest dla większości pacjentów zbyt wysoka. Właśnie dlatego planujemy nieustannie podnosić nasze standardy produkcyjne oraz – dzięki współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym – zamierzamy także podjąć działania zmierzające do uruchomienia eksperymentalnej uprawy konopi bogatych w THC (tzw. marihuany) w celu selekcji roślin o największym potencjale medycznym. W przypadku wprowadzenia przez rząd odpowiednich zmian prawnych będziemy mieli wszystko, aby rozpocząć produkcję tzw. medycznej marihuany – genetykę, uprawy w standardzie GMP oraz niezbędne zezwolenia.

Rynek

Prognoza Wartości rynku
Źródło: https://www.wecanhealth.ch

Współczesny rynek konopi włóknistych od kilku lat przeżywa swój rozkwit. Po okresie prohibicji rośliny te wróciły do łask jako surowiec produkcyjny w wielu branżach – od włókienniczej, przez kosmetyczną i medyczną, po nawet budowlaną. Równocześnie jednym z głównych motorów napędowych rozwoju tego rynku są produkty bazujące na CBD. Amerykańska branża CBD do 2025 roku ma osiągnąć wartość 16 mld dolarów*. Równocześnie ogromne zainteresowanie nią widać także w innych krajach, które podejmują kroki, by sprostać popytowi wynikającemu z tego boomu. Jest to równoznaczne ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na rośliny konopi, ich susz, kwiaty i nasiona.

*Źródło: https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2019/brace-for-impact-u-s-cpg-cannabis-sales-to-rise-by-the-billions/ Raport firmy Nielsen, Brace for Impact: U.S. CPG Cannabis Sales to Rise by the Billions

Trendy te wyraźnie widoczne są także w Polsce. Rynek konopi włóknistych stopniowo zaczyna się rozwijać. W 2020 roku areał upraw zgłoszonych do dopłat z ARiMR zwiększył się prawie dwukrotnie (o 1,5 tys. ha)*. Konopie są wydajne i można je uprawiać – pod pewnymi warunkami – na niemal każdej glebie. Co istotne, znajdują one zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Uprawy przeznaczone do tego celu objęte są regulacjami, w tym pozwoleniem. Obostrzenia te dotyczą głównie zawartości THC. Zgodnie z wymogiem, jego poziom musi mieścić się w 0,2 proc. biomasy.

*Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wartosc-polskiego-rynku-konopi-siegnie-2-mld-euro/1?show_comments=1&PageSpeed=noscript

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dane upraw zadeklarowanych do płatności gruntowych dla rolników) w 2017 roku areał upraw konopi włóknistych wynosił 1288 ha, rok później 1969 ha, natomiast w ubiegłym roku już 3556 ha.* Te liczby nie odzwierciedlają jednak całej powierzchni zajętej pod uprawę konopi włóknistych, bo część rolników nie deklaruje jej do przyznania płatności gruntowych. Rośliny te wyróżniają się wydajnością – z hektara można wyprodukować czterokrotnie więcej pulpy (np. do produkcji papieru) niż z hektara lasu. Jest to jednym z powodów, dla których w Polsce coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w produkcję np. ekstraktów CBD, półsurowców z przetworzenia konopi (np. produkcję izolatu CBD, destylatu), ubrań, kosmetyków z dodatkiem oleju z nasion konopi, produktów spożywczych czy budowlanych.

*Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wartosc-polskiego-rynku-konopi-siegnie-2-mld-euro/1?show_comments=1&PageSpeed=noscript

Plan

II kwartał 2021 2021
 • rozpoczęcie upraw na polach i pod osłonami
 • uruchomienie plantacji wewnętrznych
III kwartał 2021
 • uruchomienie w Warszawie pierwszego punktu/showroomu i budowa sieci franczyzowej
 • podjęcie działań zmierzających do uruchomienia uprawy marihuany w celach badawczych,  w granicach dozwolonych przepisami prawa
 • zbiory z upraw wewnętrznych
IV kwartał 2021
 • zbiory z upraw polowych i szklarniowych oraz drugi zbiór z upraw wewnętrznych
 • rozbudowa sieci dystrybucji w Europie
2022-2023
 • zwiększenie powierzchni upraw z naciskiem na całoroczne szklarnie  i tuenele
 • rozbudowa sieci dystrybucji hurtowej oraz detalicznej
 • podjęcie działań zmierzających do uruchomienia upraw medycznej marihuany w kraju lub poza jego granicami
 • przygotowanie do debiutu na NewConnect

Pakiety

Nasiono(od 426 zł - 12 akcji)

* Zniżka 10% na wszystkie produkty w sklepie Freedom Farms 12 mscy
* Dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej
* Certyfikat inwestora

Kiełek(od 1065 zł- 30 akcji)

* Zniżka 15% na wszystkie produkty w sklepie Freedom Farms 12 mscy
* Dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej
*Certyfikat inwestora
* 1 opakowanie herbaty konopnej
* 1 opakowanie suszu Freedom Farms ze specjalnej limitowanej serii

Roślina(Od 31 950 zł - 900 akcji)

* Zniżka 20% na wszystkie produkty w sklepie Freedom Farms 24 msce
* Dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej
* Certyfikat inwestora
* Zestaw produktów Freedom Farms
* Grill na plantacji Freedom Farms

Susz konopny(od 102 950 zł - 2900 akcji)

* Zniżka 20% na wszystkie produkty w sklepie Freedom Farms (na zawsze)
* Dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej
* Certyfikat inwestora
* Zestaw produktów Freedom Farms
* Grill na plantacji Freedom Farms
* Indywidualne spotkanie z Prezesem Zarządu

FAQ

Czy uprawianie konopi w Polsce jest legalne?

Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki legalnej uprawy konopi w Polsce jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2005 r., nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) oraz przy uprawie na nasiona – ustawa o nasiennictwie z 9 listopada 2012 r. (DzU. 2012, poz. 1512 z późniejszymi zmianami).

Producent chcący uprawiać konopie włókniste zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia z urzędu gminy lub miasta właściwego dla położenia plantacji

Czy spółka planuje wypłacać dywidendę?

Inwestując w FREEDOM FARMS SA stajesz się jej akcjonariuszem, uprawnionym do udziału w dywidendzie. W związku z planowanymi inwestycjami mającymi na celu zapewnienie intensywnego rozwoju Spółki pierwsze wypłaty dywidend przewidujemy nie wcześniej niż za rok 2023.

*Wypłata dywidendy oraz jej wysokość zależy w szczególności od sytuacji finansowej Spółki, w tym osiągniętego zysku oraz jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach. Warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, wypłaty dywidendy, ani wypłaty dywidendy w konkretnej wysokości.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 437 500 zł?

Środki z emisji przeznaczymy przede wszystkim na rozbudowę projektów uprawowych – nabycie maszyn, narzędzi i wyposażenia rolniczego, rozwój sprzedaży detalicznej, wyposażenie showroomów oraz zasilenie kapitału obrotowego.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?
 • Informacje będą przekazywane poprzez stronę www.freedomfarms.pl.
 • Wszyscy Inwestorzy będą mieli dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej na facebooku.
 • Inwestorzy będą mogli kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: inwestor@freedomfarms.pl.
 • Dodatkowo w zależności od wybranego pakietu akcji możliwe są indywidualne spotkania z Prezesem Zarządu – Przemysławem Zawadzkim.
Czy mogę sprzedać akcję przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy cywilno-prawnej. Sprzedaż akcji wymaga również odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który dla Spółki prowadzi Dom Maklerski Navigator.

Ile akcji obejmą inwestorzy w kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 125 000 akcji.

Czy poza kampanią projekt będzie poszukiwał/potrzebował dodatkowego kapitału?

W przypadku zakończenia emisji sukcesem nie planujemy w najbliższym czasie kolejnych emisji akcji, ale nie wykluczamy innych formy pozyskiwania kapitału, szczególnie w celu rozwoju planowanej linii produktów spożywczych.

Jakie są plany na rozwój linii produktowej?

Nasze plany zakładają prężny rozwój linii produktów zarówno nieprzetworzonych w postaci przede wszystkim kwiatów konopnych (tzw. susz CBD) oraz przetworzonych. Tu chcemy kłaść nacisk szczególnie na poszerzenie oferty, ale także wdrożenie oryginalnego modelu sprzedażowego ekstraktów konopnych.

Ponadto niebawem będzie miała premiera naszej nowej marki produktów spożywczych oraz kosmetyków.

Planujemy stale się rozwijać i być na bieżąco w branży konopnej, ale przede wszystkim szukać nieszablonowych rozwiązań i kreować nowe trendy.

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?
 1. Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

 

 1. a) Prawa korporacyjne:
 • udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
 • prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
 • prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
 • prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
 • prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

 

 1. b) Prawa majątkowe:
 • prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
 • prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
 • prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
 • prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
 • prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.
Czy spółka planuje ekspansję zagraniczną?

Dzięki już wypracowanym relacjom biznesowym z firmami w 10 państwach planujemy w najbliższych latach wejść przede wszystkim na rynki w krajach Unii Europejskiej.

Czy akcje założycieli spółki są uprzywilejowane?

Tylko akcje imienne z serii A, których w całości właścicielem jest Prezes Spółki Przemysław Zawadzki są uprzywilejowane. Na każdą z 236000 posiadanych przez niego akcji przypadają 2 głosy.

Jakie do tej pory środki zostały zainwestowane w spółkę i przez kogo?

Spółka Freedom Farms SA jest nowym podmiotem zarejestrowanym w czerwcu bieżącego roku. Jej założyciele przez ostatnie 2 lata działając przy wspólnych projektach badawczo-rozwojowych zainwestowali blisko 2 mln zł. Celem była selekcja roślin o szczególnie pożądanych cechach, stworzenie najlepszych metod agrotechnicznych realizowanych w szklarniach, halach i na polach oraz dobór najbardziej efektywnych metod zbierania i przetwarzania kwiatów,

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Wycena Freedom Farms SAPobierz
 • SUPLEMENT NR 1 DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKUPobierz
 • SUPLEMENT NR 2 DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKUPobierz
 • KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1 DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKUPobierz

Aktualności